MEET ID

Efficiënt, betrouwbaar en onafhankelijk meten van gasvormige emissies

Betrouwbaar

Een volledig geconditioneerde omgeving garandeert een hoge betrouwbaarheid van de uitkomsten en herhaalbaarheid van de metingen. Ruis door omgevingsfactoren zoals weersomstandigheden, rantsoenen en stalmanagement zijn hiermee afwezig. De inrichting van de meet locatie, de meetmethode en het bevuiling/ meetprotocol zijn uitvoerig getest en gebaseerd op een wetenschappelijk grondslag.

Case/Control

Alle metingen worden case/control uitgevoerd. Dit houdt in dat de te onderzoeken stalvloer en toevoegmiddel (Case) altijd gelijk met de referentievloer (Control) wordt bemeten onder dezelfde omstandigheden.

Efficiënt

Dankzij de volledig geconditioneerde meetomgeving en korte lijnen kunnen wij binnen 1 week meerdere betrouwbare Case-Control metingen voor u uitvoeren, daarnaast garanderen wij een snelle en uitgebreide, wetenschappelijk onderbouwde rapportage.

Onafhankelijk

Meet ID is een zelfstandige onderneming met als doel een bijdrage te leveren aan een snelle en betrouwbare meting en certificering van innovaties in de veehouderij op het gebied van emissie/ gas reductie. .

Meet ID

metingen aan emissie-reducerende innovaties
Case/Controle Meting

Meet ID is een samenwerking van drie ondernemingen die elk op eigen wijze actief zijn in de nationale- en internationale melkveehouderij omgeving. Deze samenwerking heeft geleid tot een unieke case/control meetmethode van emissiemetingen. Lees Meer

  • Efficiënt
  • Betrouwbaar
  • Wetenschappelijk
  • Onafhankelijk

Methode

Contact