Methode

Methode NH3-emissie metingen
De meetopstelling die Meet ID heeft ontwikkeld is gebaseerd op het tegelijkertijd  en onder dezelfde geconditioneerde omstandigheden uitvoeren van ammoniak-emissiemetingen aan een traditionele roostervloer met mestkelder (de control), en aan de innovatie (de case). De geconditioneerde omstandigheden hebben betrekking op de temperatuur van lucht en omgeving, de relatieve luchtvochtigheid, de samenstelling van de mest in de kelder en de luchtsnelheid over de vloer.

Het strakke meetprotocol schrijft voor dat zowel de case als ook de control gedurende een van tevoren bepaalde periode in de praktijk bevuild moeten zijn. Zodra beide vloeren in de meetopstelling zijn aangebracht wordt verse faeces en urine van melkkoeien aangebracht op beide vloeren.

De meting wordt uitgevoerd met behulp van zgn. Lindvall-dozen  welke naadloos aansluiten op elk van de combinatie van vloer en mestkelder.

De metingen worden uitgevoerd binnen 1 week, waarbij in totaal 4 herhalingen worden uitgevoerd.

DSCN0313 (Small)  DSCN0337 (Small)