Voorwaarden

De tekst van de voorwaarden is via de volgende link te raadplegen:

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Meer gedetailleerde informatie m.b.t. het meetprotocol en de meetmethode is bij Meet ID op te vragen.